Карта на сайта
 
НАЧАЛО | НОВИНИ | НАСТАНЯВАНЕ | ФОТОГАЛЕРИИ | ФИЛМИ | ЗА СТРАНДЖА | ЗА БЪЛГАРИЯ | ЗА НАС |
English French Deutsch Руский  
ТЪРСЕНЕ
НАВИГАЦИЯ
  Наблюдение на птици
ДЕЙНОСТИ И СЪБИТИЯНаблюдение на птициНАБЛЮДЕНИЕ НА ПТИЦИ /
Както опитният наблюдател, така и начинаещия ще бъдат удовлетворени от наблюдението в Странджа планина. Въпреки че това е сезонна дейност, безспорно тя е много вълнуваща. Няколко фирми предлагат турове с водачеството на водещ член на BSPB – българският партньор на BirdLife International. Всеки водач е активен в областта на опазването на птичата фауна, осигурявайки ви по този начин не само с добри начини на идентификация на птиците, но също така и с информация относно усилията за опазването им в България. Като най-добри месеци за наблюдение ви препоръчваме периода от средата на май до средата на юни, както и месец септември.

Някои от по-известните местности за наблюдение са:

· Лагуната "Пода" – неин символ е лопатарката, тъй като там се намира единствената за черноморското крайбрежие колония лопатарки. В лагуната също така гнездят блестящи ибиси, червени, сиви и малки бели чапли. Могат да се намерят и рибарки, саблеклюни, пясъчни дъждосвирци;

· Комплекса "Ропотамо" – тук могат да се намерят сива патица, зеленонога и белочела водна кокошка, малък и червеноврат гмурец, блестящ ибис, тръстиков блатар и други;

· Реките Китенска (Караагач) и Дяволска – посещават се за каспийска и речна чайка, малък корморан, черна каня, червенонога ветрушка, бял и черен щъркел, обикновен мишелов и др.;

· В областта между устието на Велека, Царското кладенче, река Силистар и нейния естуар на юг в зависимост от сезона може да се наблюдават: малка бяла, сива и гривеста чапла, бял и черен щъркел, малък ястреб, жалобен синигер, жълта овесарка, гривеста рибарка, лопатарка, градински пъстър кълвач, папуняк, орел рибар, тръстиков и ливаден блатар, осояд, обикновен и белоопашат мишелов, червенонога ветрушка и др.

По време на минали наблюдения са забелязвани 40000 хищни птици, до 240000 бели щъркела, над 30000 обикновени пеликани както и ята от черни щъркели, къдроглави пеликани и сиви жерави.

Специализирани турове във вътрешността на парк Странджа обикновено се организират през месец май.
 
© 2004 Discoverstrandja.com обратно горе